to je nápis: akce v roce 2006, co bys tu taky čekal

          Senzační operace "Vypátrej a znič!"
          Vánoce ve vesničce vietcongu.

ZPÁTKY NA ZÁKLADNU